Historia

2017

Szkolenia

Realizacja szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołu interdyscyplinarnego, na temat praw osób
pokrzywdzonych, form i możliwości pomocy oraz sposobu nawiązania relacji z osobą pokrzywdzoną – w zależności od rodzaju doznanego przestępstwa.

Prowadzenie zajęć naukowo-dydaktycznych w projekcie „Kazusomaniak” organizowanym przez przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim (11.2017-05.2018).

 

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

 

Program psychoterapeutyczny”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Program „Strzyżyna” – obóz terapeutyczny.

 

 Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”:

 

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, pomoc materialna.

 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewcza 20 oficyna; Opole.

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

 

2016

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

 

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Program „Strzyżyna” – obóz terapeutyczny.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Opola, w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dambonia 3.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”:

 

 Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc materialna.

 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewcza 20 oficyna; Opole, ul. Katowicka 55.

Filie Ośrodka: Brzeg, Ozimek, Strzelce Opolskie

Mobilne Centra Pomocy: Turawa, Tarnów Opolski, Komprachcice, Chrząstowice, Gogolin, Tułowice, Praszka, Niemodlin.

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

 

Dyżury Policjanta – udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, w ramach zawartej współpracy z Policją.

2015

 Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

 

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Prowadzenie edukacji publicznej na temat: działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu w kontekście prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.”  Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”:

 

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc doradcy zawodowego, pomoc materialna.

Filie: Brzeg, Chrząstowice

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

 

2014

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

 

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Dyżury oraz pomoc pokrzywdzonym w ramach zorganizowanego na terenie Opola, w budynku Urzędu Miasta, „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Współpraca z Policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

 

2013

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

 

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
Zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, informacyjne, warsztatowe dla uczniów szkół średnich, zawodowych, na uczelni wyższej oraz w szkole nauki jazdy. Kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na opolskich stacjach benzynowych. Zorganizowanie koncertu profilaktycznego w trakcie III Pikniku Rodzinnego nad Odrą.

Prelekcja w ramach zorganizowanej przez Urząd Miasta Opola konferencji pn. „Zagrożenia pokrzywdzenia osób przestępstwem w społeczności lokalnej Opola.

Dyżury oraz pomoc pokrzywdzonym w ramach zorganizowanego na terenie Opola, w budynku Urzędu Miasta, „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Współpraca z Policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

 

2012

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

– konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa opolskiego. Udzielanie pomocy prawnej oraz psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, w ramach zawartej współpracy ze Śląską Fundacją „Błękitny Krzyż” oraz Policją.

 

2011

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

– sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

 

2010

Sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

 

 

2009

Sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)