Historia

2016

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Opola, w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dambonia 3.

 

 Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”:

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc materialna.

 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewcza 20 oficyna; Opole, ul. Katowicka 55.

Filie Ośrodka: Brzeg, Ozimek, Strzelce Opolskie

Mobilne Centra Pomocy: Turawa, Tarnów Opolski, Komprachcice, Chrząstowice, Gogolin, Tułowice, Praszka, Niemodlin.

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

 

2015

 Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”:

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc doradcy zawodowego, pomoc materialna.

Filie: Brzeg, Chrząstowice

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

 

2014

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Współpraca z Policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

2013

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.
Zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, informacyjne, warsztatowe dla uczniów szkół średnich, zawodowych, na uczelni wyższej oraz w szkole nauki jazdy. Kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na opolskich stacjach benzynowych. Zorganizowanie koncertu profilaktycznego w trakcie III Pikniku Rodzinnego nad Odrą.

Współpraca z Policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

2012

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

– konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Współpraca ze Śląską Fundacją „Błękitny Krzyż” oraz Policją w ramach prowadzenia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa opolskiego.

 

2011

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

– sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)