Nasz zespół

– mgr JAROSŁAW SZYCHLIŃSKI – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień.
Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
Ukończył kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na rozwiązaniach w praktyce klinicznej przy Instytucie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Opolu, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu oraz w Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich.
Specjalizuje się w pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w indywidualnej i grupowej terapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin

– mgr MAGDALENA STAŃCZYK – psycholog, psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty), specjalista psychoterapii uzależnień.
Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.
Ukończyła szkolenie II stopnia psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy.
Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Nysie.
Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupową.

– mgr JUSTYNA KUSIENICKA – psycholog, psychoterapeuta.
Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, czteroletnie całościowe szkolenie z psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz roczne szkolenie „Psychoterapia indywidualna i poradnictwo” w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
Ukończyła szkolenie I stopnia psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy.
Doświadczenie zawodowe: Zespół Szkół w Grodzisku Górnym – psycholog szkolny, Centrum Terapii Nerwic Moszna–Zamek – psycholog/psychoterapeuta, Oddział Dzienny Psychiatryczny i Poradnia Zdrowia Psychicznego w Krapkowicach-Otmęcie.
Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej w podejściu integracyjnym i psychodynamicznym.

– mgr MAŁGORZATA SROKOSZ – psycholog, psychoterapeuta.
Tytuł magistra psychologii uzyskała kończąc studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Dalsze szkolenie kontynuowała w Krakowskim Centrum Psychoterapii Dynamicznej kończąc Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej.
Doświadczenie w pracy z dziećmi uzyskała prowadząc warsztaty we wrocławskich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. Pracowała również jako psycholog w domu dziecka i gabinecie rehabilitacji dla dzieci. W trakcie stażu na oddziale psychogeriatrycznym miała okazję poznać specyfikę pracy z osobami starszymi, pracowała na oddziale dziennym ogólnopsychiatrycznym. Obecnie pracuje w Poradni Psychologicznej na ul. Damrota i w WSZN w Opolu
Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej w podejściu psychodynamicznym