Nasza oferta

Oferujemy:

• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową
• Konsultacje psychologiczne diagnostyczne
• Psychoterapię uzależnień

 

W ramach „Programu Psychoterapeutycznego” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola oferujemy:

• Konsultacje diagnostyczne
• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową (aktualnie nabór wstrzymany – brak miejsc)
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

Oferujemy również  nieodpłatną pomoc prawną:

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”)

 

W ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oferujemy:

• Pomoc prawną
• Pomoc mediatora
• Pomoc psychiatryczną
• Pomoc psychoterapeutyczną i psychologiczną
• Pomoc materialną

 

Oferujemy również:

• Konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem
• Szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, grona pedagogicznego szkół, dla podopiecznych OPS oraz uczniów szkół – w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

• Zajęcia edukacyjne – warsztatowe dla uczniów szkół średnich, technicznych, zawodowych, uczniów szkół nauki jazdy, dla młodych kierowców – w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców

pn. „Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!