Nasza oferta

Oferujemy:

• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową
• Konsultacje psychologiczne diagnostyczne
• Psychoterapię uzależnień

 

 

 

W ramach „Programu Psychoterapeutycznego” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola oferujemy:

• Konsultacje diagnostyczne
• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową (aktualnie nabór wstrzymany – brak miejsc)
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych

 

 

 

W ramach zadania pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oferujemy:

– bezpłatne konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, dla osób poszukujących informacji, dla pracowników pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości.

– szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości – dla pracowników instytucji pomocowych, m.in. dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, funkcjonariuszy publicznych, grona pedagogicznego szkół.

– szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości dla uczniów szkół.