Nasza oferta

Oferujemy:

• Konsultacje psychologiczne diagnostyczne
• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową
• Psychoterapię uzależnień
• Pomoc prawną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem lub osobie najbliższej

W ramach Ośrodka  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oferujemy pomoc prawną (w tym pomoc tłumacza, jeżeli osoba pokrzywdzona nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, pomoc tłumacza języka migowego), pomoc psychologiczną, psychoterapię, pomoc socjalną.
Pomoc kierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci pokrzywdzonych przestępstwem.

 

 W ramach zadania finansowanego przez Urząd Miasta Opola

oferujemy również zajęcia profilaktyczne, edukacyjne, warsztatowe dla uczniów szkół nauki jazdy, dla młodych kierowców, dla uczniów szkół średnich, technicznych, zawodowych.