Nasza oferta

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

         W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Stowarzyszenie Quisisana wraz z Urzędem Miasta Opola organizuje obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
W porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Strażą Miejską w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, z Sądem Okręgowym w Opolu oraz z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu specjaliści będą udzielać konsultacji.

Miejscem pełnienia dyżurów specjalistów będzie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1 (budynek na rogu ul. Damrota/Krakowska.

Dyżury w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone będą w następujących dniach oraz godzinach:

• 21.02.2020 r. (piątek) sala 308 (III piętro)
godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, adwokat, policjant, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny.
godz. 13:00 – 15:30 – kierownik Rejonu Opiekuńczego II Działu Pomocy Środowiskowej MOPR, psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

• 22.02.2020 r. (sobota) sala 105 (I piętro)
godz. 9:00 – 14:00 – prokurator, radca prawny, policjant, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej MOPR.

• 24.02.2020 r. (poniedziałek) sala 106 (I piętro)
godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, radca prawny, policjant, psycholog, terapeuta ORS „Szansa”.
godz. 13:00 – 15:00 – Kierownik Rejonu Opiekuńczego I, pracownik socjalny Działu Pomocy Środowiskowej MOPR.

• 25.02.2020 r. (wtorek) sala 106 (I piętro)
godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, adwokat, policjant, mediator, psycholog, straż miejska, pracownicy socjalni.

• 26.02.2020 r. (środa) sala 106 (I piętro)
godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, adwokat, policjant, mediator, psycholog, pracownik socjalny, kierownik Rejonu Opiekuńczego IV Działu Pomocy Środowiskowej, specjalista pracy z rodziną – mediator Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

• 27.02.2020 r. (czwartek) sala 106 (I piętro)
godz. 9:00 – 13:00 – prokurator, radca prawny, policjant, psycholog, starszy specjalista pracy socjalnej Działu Środowiskowego MOPR.

• 28.02.2020 r. (piątek) sala 106 (I piętro)
godz. 13:00 – 17:00 – prokurator, radca prawy, policjant, psycholog, pracownicy socjalni.

 
W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”  dyżury specjalistów odbędą się również:
 

• w siedzibie PROKURATURY REJONOWEJ W OPOLU, UL. REYMONTA  24:

21.02.2020 r. (piątek) godz. 8:30 – 15:00
22.02.2020 r. (sobota) godz. 10:00 – 13:00
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 8:30 – 15:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 8:30 – 15:00
26.02.2020 r. (środa)  godz. 8:30 – 15:00
27.02.2020 r. (czwartek)godz. 8:30 – 15:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 8:30 – 15:00
 
Porad będą udzielać prokuratorzy, asesorzy, asystenci prokuratora oraz aplikanci prokuratorscy.
 
 

• w siedzibie KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU:

24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 12:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 10:00 – 12:00
26.02.2020 r. (środa)  godz. 10:00 – 12:00
27.02.2020 r. (czwartek)godz. 10:00 – 12:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – 12:00
 
Dyżury będą pełniły osoby z Zespołu Prawnego, Sekcji Psychologów        oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka:
Zespół Prawny KWP w Opolu – wejście od ul. Korfantego 2, pokój 246
Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka – wejście od ul. Korfantego 2, pokój 63
Sekcja Psychologów – wejście od ul. Powolnego 3 – na domofonie przycisk z napisem „Kierownik Sekcji Psychologów”, pokój 7.
 

•  w SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W OPOLU, ul. Małopolska 20A

Dyżury specjalistów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 

•  w budynku SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU, UL. PLEBISCYTOWA 3A

Specjaliści będą udzielać porad prawnych w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. w godzinach od 10:00 do 14:00.
 

• OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA – dyżury adwokatów

Szczegółowy harmonogram dyżurów adwokatów wraz z wykazem Kancelarii Adwokackich zaangażowanych w „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” tutaj: http://adwokatura.opole.pl/aktualnosci/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-21-28-lutego-2020r-dyzury-adwokatow/

Plan dyżurów adwokatów w miastach powiatowych województwa opolskiego:

Opole, Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 15:00 – 17:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 – 11:00
26.02.2020 r. (środa) godz. 9:00 – 11:00
27.02.2020 r. (czwartek) godz. 11:00 – 13:00

Brzeg
21.02.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – 12:00
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 9:00 – 11:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 13:00 – 16:00
26.02.2020 r. (środa) godz. 9:00 – 12:00
27.02.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 – 13:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 9:00 – 12:00

Kluczbork
21.02.2020 r. (piątek) godz. 11:00 – 12:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 10:00 – 14:00
27.02.2020 r. (czwartek) godz. 10:00 – 12:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 8:00 – 10:00

Nysa
21.02.2020 r. (piątek) godz. 8:00 – 12:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 11:00 – 14:00

Prudnik
21.02.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – 17:00
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 17:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 10:00 – 17:00

Strzelce Opolskie
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 10:00 – 12:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 12:00 – 14:00
26.02.2020 r. (środa) godz. 13:00 – 15:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 9:00 – 14:00

Kędzierzyn-Koźle
21.02.2020 r. (piątek) godz. 12:00 – 14:00
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 12:00 – 14:00
25.02.2020 r. (wtorek) godz. 12:00 – 14:00
26.02.2020 r. (środa) godz. 12:00 – 14:00
27.02.2020 r. (czwartek) godz. 12:00 – 14:00
28.02.2020 r. (piątek) godz. 12:00 – 14:00

Głubczyce
24.02.2020 r. (poniedziałek) godz. 11:00 – 14:00
26.02.2020 r. (środa) godz. 13:00 – 15:00

 


Oferujemy:

• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową
• Konsultacje psychologiczne diagnostyczne
• Psychoterapię uzależnień

 

W ramach „Programu Psychoterapeutycznego” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola oferujemy:

• Konsultacje diagnostyczne
• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową
• Psychoterapię grupową dla osób uzależnionych