Zapobieganie przestępczości
– województwo opolskie

Nie bądź obojętny

– oferujemy bezpłatne konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, dla osób poszukujących informacji, dla pracowników pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem i działającym w zakresie zapobiegania przestępczości.

Dyżury specjalistów w Punktach informacyjno-konsultacyjnych, czynnych od 10 czerwca 2019 r. do 31.12.2019 r.

– oferujemy szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości – dla pracowników instytucji pomocowych, m.in. dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, funkcjonariuszy publicznych, grona pedagogicznego szkół.

– oferujemy szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości dla uczniów szkół.