Historia

2020

„TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM” 21.02.2020 r. 28.02.2020 r.

Quisisana we współpracy z Urzędem Miasta Opola oraz w porozumieniu z Prokuraturą Rejonową w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Strażą Miejską w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Sądem Okręgowym w Opolu oraz Okręgową Radą Adwokacką w Opolu zorganizowała „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Dyżury odbywały się w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1, w terminie od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

W każdym dniu, przez 4 godziny, dyżurował zespół specjalistów: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, policjanci, przedstawiciele straży miejskiej, psychologowie, psychoterapeuci, kierownicy rejonów opiekuńczych działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, pracownicy socjalni.2019

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola


Program psychoterapeutyczny”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości


„Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”:

  • bezpłatne konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, dla osób poszukujących informacji, dla pracowników pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości.
  • szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości – dla pracowników instytucji pomocowych, m.in. dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, grona pedagogicznego szkół z terenu całego województwa opolskiego.
  • szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości dla uczniów szkół.

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.


2018

Zadania finansowane ze środków Miasta Opola

Program psychoterapeutyczny
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

„Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej”
na terenie miasta Opola, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu – Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a”

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

„Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin”
pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, pomoc materialna.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu ul. Sienkiewcza 20 oficyna; Opole

„Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”

– bezpłatne konsultacje prawne oraz psychologiczne w zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków, dla osób poszukujących informacji, dla pracowników pomagających osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz działających w zakresie zapobiegania przestępczości

-szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości – dla pracowników instytucji pomocowych, m.in. dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, grona pedagogicznego szkół.

– szkolenia w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, zapobiegania przestępczości dla uczniów szkół oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.


2017

Szkolenia

Realizacja szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Zespołu interdyscyplinarnego, na temat praw osób
pokrzywdzonych, form i możliwości pomocy oraz sposobu nawiązania relacji z osobą pokrzywdzoną – w zależności od rodzaju doznanego przestępstwa.

Prowadzenie zajęć naukowo-dydaktycznych w projekcie „Kazusomaniak” organizowanym przez przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, w ramach współpracy z Uniwersytetem Opolskim (11.2017-05.2018).

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Program psychoterapeutyczny”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Program „Strzyżyna” – obóz terapeutyczny.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy PostpenitencjarnejŚwiadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, pomoc materialna.

 Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewcza 20 oficyna; Opole

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.


2016

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Nie jeżdżę po alkoholu! Nie jestem mordercą!”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych. Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.

Program „Strzyżyna” – obóz terapeutyczny.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Opola, w Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dambonia 3.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin: pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc materialna.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Opolu, ul. Sienkiewcza 20 oficyna; Opole, ul. Katowicka 55.

Filie Ośrodka: Brzeg, Ozimek, Strzelce Opolskie

Mobilne Centra Pomocy: Turawa, Tarnów Opolski, Komprachcice, Chrząstowice, Gogolin, Tułowice, Praszka, Niemodlin.

2015

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

„Prowadzenie edukacji publicznej na temat: działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu w kontekście prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.”  Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin:

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc psychoterapeutyczna, mediacje, pomoc doradcy zawodowego, pomoc materialna.

Filie: Brzeg, Chrząstowice

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2014

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.
Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”
Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Współpraca z urzędem miasta Opola, policją, prokuraturą, sądem okręgowym, sądem rejonowym, z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie województwa opolskiego.

2013

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola

Program pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin”.

Konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej.

Prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, w tym działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców.”

Cykl zajęć profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych, warsztatowych dla młodzieży opolskich szkół średnich i zawodowych.

Dyżury oraz pomoc pokrzywdzonym w ramach zorganizowanego na terenie Opola, w budynku Urzędu Miasta, „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Współpraca z Policją w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

2012

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

– konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików).

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa opolskiego. Udzielanie pomocy prawnej oraz psychologicznej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin, w ramach zawartej współpracy ze Śląską Fundacją „Błękitny Krzyż” oraz Policją.

2011

Zadania finansowane ze środków Urzędu Miasta Opola:

– sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

2010

Sesje psychoterapii grupowej, sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)

2009

Sesje psychoterapii grupowej oraz sesje psychoterapii indywidualnej dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików)