Nasza oferta

Oferujemy:


• Psychoterapię indywidualną
• Psychoterapię grupową
• Konsultacje psychologiczne diagnostyczne
• Leczenie uzależnień w trybie ambulatoryjnym
• Leczenie uzależnień w trybie stacjonarnym


Projekty finansowane ze środków Miasta Opola:„Prowadzenie działań ograniczających zagrożenia i szkody dla zdrowia psychicznego i fizycznego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2w 2021 roku.”


W ramach zadania oferujemy pomoc psychologiczną oraz psychoterapeutyczną dla osób w kryzysie psychicznym oraz emocjonalnym – osób samotnych, w izolacjach, szpitalach, po utratach bliskich osób, po utratach pracy, nie radzących sobie ze skutkami zdalnego nauczania, z lękiem o zdrowie bliskich osób, mających trudną sytuację w domu, osoby po negatywnych doświadczeniach zmieniających dotychczasowy sposób funkcjonowania, w związku z epidemią SARS COV-2.


„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”


W ramach zadania oferujemy zajęcia edukacyjne i profilaktyczne na różnych poziomach edukacji, dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach zadania oferujemy również MEDIACJE.


„Program psychoterapeutyczny”


W ramach zadania oferujemy psychoterapię grupową oraz konsultacje diagnostyczne.