Oferta

Zajmujemy się leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi,  osób z zespołem stresu pourazowego, osób będących w kryzysie, mających problemy w relacjach, osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, seksu, Internetu, pracy, zakupów i inne).

Zajmujemy się leczeniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, jak również leczeniem dzieci i młodzieży pokrzywdzonych przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie.

Psychoterapia poprzedzona jest kontraktem, w którym określane są cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Świadoma zgoda pacjenta na zakres oraz rodzaj leczenia proponowany przez psychoterapeutów jest jedną z najważniejszych aspektów, ponieważ psychoterapia wymaga od pacjenta czynnego zaangażowania w proces leczenia. Żeby psychoterapia mogła być skuteczna pacjent musi zgodzić się na zachodzenie w nim zmian oraz aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

Oferujemy:

Projekty finansowane ze środków Miasta Opola:

•„Nieodpłatna Pomoc Prawna.”

Dom Złotej Jesieni – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dom Dziennego Pobytu, Majora Hubala 4, w godzinach:
– w poniedziałek od 8:30 do 12:30,
– we wtorek od 14:30 do 18:30,
– w środę od 8:30 do 12:30,
– w czwartek od 14:30 do 18:30,
– w piątek od 8:30 do 12:30.

W ramach zadania oferujemy nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatną mediację.

Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefonu (77) 54-11-356. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając email na adres npp@um.opole.pl lub rejestrując się na stronie: np.ms.gov.pl.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz członkom ich rodzin.

W latach 2015 – 2018 Quisisana prowadziła Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach środków otrzymywanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia Quisisana, w wyniku niektórych działań Ministerstwa Sprawiedliwości Quisisana nie otrzymało dofinansowania na prowadzenie Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Terapia uzależnień

Uważamy, że istotą uzależnienia jest psychologiczny ból, cierpienie, a  uzależnienie jest ucieczką, jest próbą samoleczenia, która daje krótkoterminowe odczucie ulgi, niemożliwej do osiągnięcia w inny sposób. Dodatkowo substancje psychoaktywne zmieniają nastrój, percepcję siebie, dają iluzję poczucia własnej wartości, siły, magicznego kontrolowania rzeczywistości.

Uzależnienie nie jest oddzielone od historii życia osoby zgłaszającej się po pomoc. Być może uzależnienie jest „lepszym” bólem niż ból ukrytego cierpienia. Na uzależnienie wpływają również trudności w nawiązywaniu bliskich relacji. Bolesne i raniące związki z innymi na wczesnym etapie życia, powodują trudności w relacjach i pozostawiają w samotności, w konsekwencji uzależnienie służy do łagodzenia uczuć samotności i cierpienia.

Najważniejszym aspektem w psychoterapii jest relacja, zarówno z  psychoterapeutą jak i z członkami grupy psychoterapeutycznej. Poprzez relację odbywa się pomoc w rozwinięciu dojrzałej zdolności do zdrowej zależności, wzajemności i przywiązania, do zatrzymania cyklu izolacji i alienacji. Nauczenie się bycia w zdrowej zależności jest niezbędne, żeby osoba uzależniona zrezygnowała z substancji na rzecz drugiego człowieka, żeby potrzeba substancji zamieniła się w potrzebę ludzi, w tym terapeuty.

Grupa psychoterapeutyczna staję się „mikrospołecznością” w której przeżywane trudności  mogą być poddawane refleksji oraz zrozumieniu. Grupa sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi oraz naszych związków z nimi, sprzyja uświadomieniu sobie wzorców budowania relacji z innymi ludźmi oraz daje możliwość korygowania, podejmowania zmian.

Grupa psychoterapeutyczna w trybie ambulatoryjnym pracuje dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla dzieci i młodzieży, dla uczniów szkół w zakresie:

– przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

–  przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,

–  radzenia sobie z psychologicznymi konsekwencjami pandemii- izolacji oraz zdalnego nauczania oraz w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości,

–  praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobiegania przestępczości, w celu dostarczenia wiedzy jak zapobiegać, rozpoznać i radzić sobie z przestępstwem,

Prowadzimy szkolenia dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, kuratorów sądowych, grona pedagogicznego szkół w celu wzmocnienia kompetencji, w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobiegania przestępczości.