Zespół

mgr Magdalena Stańczyk

Psycholog, psychoterapeuta (Europejski Certyfikat Psychoterapeuty, w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, asystent psychodramy. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła II stopień szkolenia psychodramy przy Europejskim Instytucie Psychodramy.
Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w 118 Szpitalu Wojskowym w Opolu /oddział Nysa.
Od 2009 roku w stowarzyszeniu Quisisana prowadzi konsultacje diagnostyczne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii grupowej. Koordynowała działania na rzecz utrwalenia oraz rozbudowy Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prowadzi szkolenia dla pracowników oraz dla uczniów.

mgr Jarosław Szychliński

Specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Doświadczenie zdobył m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu oraz w Centrum Terapii i Psychoprofilaktyki w Strzelcach Opolskich. Od 2009 roku w stowarzyszeniu Quisisana prowadzi konsultacje diagnostyczne, sesje interwencyjne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii grupowej w szczególności dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin oraz dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dodatkowo koordynował działania na rzecz utrwalenia i rozbudowy Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Prowadzi szkolenia dla pracowników oraz dla uczniów.

mgr Martyna Kuźnicka

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła szkolenie dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie – Instytut Kształcenia Kadr, GRUPA Olsztyńska Szkoła Biznesu oraz odbyła kurs specjalistyczny “Mediacje Rodzinne” – Akademia Bliżej.
Od 2014 roku świadczy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną w ramach działań Stowarzyszenia na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym.
Prowadzi konsultacje diagnostyczne, sesje interwencyjne, sesje psychoterapii indywidualnej oraz sesje psychoterapii grupowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Prowadzi szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

mgr Aldona Mazurkiewicz

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowy podyplomowy kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Rodziny – Uniwersytet Opolski, Studia Podyplomowe Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna – Uniwersytet Jagielloński. Pracuje w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, gdzie zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży z zakłóceniami, utrudnieniami w rozwoju i niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom.
W latach 2017 oraz 2018 r. udzielała pomocy psychoterapeutycznej oraz psychologicznej dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym świadkom, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2019 roku prowadziła szkolenia dla uczniów w ramach zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”.
Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz poradnictwo i pomoc psychologiczną w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży.

Stale współpracujemy z zespołem Adwokatów oraz Radców Prawnych. W realizację działań zaangażowanych jest siedmiu doświadczonych specjalistów.