KONGRES POMOC+. Koalicja na rzecz ofiar przestępstw i przeciwdziałania przestępczości

KONGRES POMOC+. Koalicja na rzecz ofiar przestępstw i przeciwdziałania przestępczości.

W odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości, Magdalena Stańczyk oraz Jarosław Szychliński, z ramienia Stowarzyszenia Quisisana, brali udział w wystąpieniu panelowym pn. „Giełda projektów” – przykłady dobrych praktyk, którego celem było przedstawienie działalności Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzonego przez Stowarzyszenie Quisisana, podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, ul. Wawelska 56. W trakcie wystąpienia przedstawiliśmy działalność Ośrodka, jego rozwój, oferowaną kompleksową pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym oraz naszą działalność na rzecz rozbudowy oraz wzmocnienia sieci pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na terenie całego województwa opolskiego.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/koalicja-na-rzecz-ofiar-przestepstw-11-2018

Dnia 7 stycznia 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki XLVIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (lata 2019-2021). Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, poinformował, że dnia 7 stycznia 2019 r. podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji dla Fundacji Ex Bono ul. Oświęcimska 88/423, 45-641 Opole.