„TYGODNIE POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”

„TYGODNIE POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM”

Quisisana w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola, Prokuraturą Rejonową w Opolu, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu, Strażą Miejską w Opolu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, Sądem Okręgowym w Opolu oraz Okręgową Radą Adwokacką w Opolu zorganizowała „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Dyżury odbywały się w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1, w terminie od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

W każdym dniu dyżurował zespół specjalistów: prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, policjanci, przedstawiciele straży miejskiej, psychologowie, psychoterapeuci, kierownicy rejonów opiekuńczych działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, pracownicy socjalni.

Quisisana jest zaangażowana w działania na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, aktywnie uczestniczyła w organizowanych Tygodniach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w poprzednich latach, udzielając pomocy psychologicznej oraz prawnej.

http://czasnaopole.pl/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/

2016:
https://www.24opole.pl/20008,Ruszyl_Tydzien_Pomocy_Osobom_Pokrzywdzonym_Przestepstwem,wiadomosc.html

2015:
https://www.24opole.pl/16881,W_tym_tygodniu_bezplatna_pomoc_dla_ofiar_przestepstw,wiadomosc.html

2013:
W 2013 roku podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Pan Jarosław Szychliński (członek Zarządu Quisisana) był moderatorem w trakcie zorganizowanej konferencji pn. „Zagrożenia pokrzywdzenia osób przestępstwem w społeczności lokalnej Opola”.

https://opole.tvp.pl/10225245/zagrozenia-pokrzywdzenia-osob-przestepstwem-w-spolecznosci-lokalnej-opola