KONFERENCJA – ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2019

KONFERENCJA - ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ROK 2019

Zorganizowanie konferencji „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie”, której celem była rozbudowa oraz wzmocnienie sieci współpracy instytucji pomocowych w zakresie praw, potrzeb, sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz w zakresie  przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W trakcie konferencji Zarząd Quisisana – Magdalena Stańczyk oraz Jarosław Szychliński – przedstawili działalność Quisisana, ofertę szkoleń dla pracowników instytucji pomocowych oraz dla uczniów w zakresie prawnym oraz psychologicznym, ofertę prowadzonych punktów informacyjno-konsultacyjnych – służąc pomocą zarówno pracownikom instytucji pomocowych, jak i osobom pokrzywdzonym oraz świadkom. W trakcie konferencji wyemitowano utworzony przez Quisisanę spot „Nie bądź obojętny!”, dotyczący przekazu, by osoby reagowały, gdy dzieje im się krzywda, bądź gdy są świadkami popełnianych przestępstw.

Mec. Bartłomiej Zakręta wygłosił prelekcję – “Ofiara przemocy w obliczu przepisów prawa.”

Aleksandra Jakubaszek – Śmigulec (psycholog, psychoterapeuta, superwizor) wygłosiła prelekcję „Pomoc dla ofiar przestępstw – perspektywa psychologiczna. Rola relacji, przeniesienia i przeciwprzeniesienia.”

W konferencji wzięli udział: reprezentanci Urzędu Miasta Opola, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, policja, straż miejska, reprezentanci Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, kuratorzy sądowi, pracownicy organizacji pozarządowych, członkowie grup interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, reprezentanci oraz pracownicy szkół – z terenu całego województwa opolskiego.

W trakcie konferencji mieliśmy ogromną przyjemność zobaczyć na scenie Teatr Playback Self 3.0.

oraz usłyszeć Modest Jazz Quartet.

Linki: Teatr: https://www.facebook.com/teatrplayback

Zarząd Quisisana składa wyrazy wdzięczności pani mgr Aleksandrze Jakubaszek – Śmigulec, pani Mecenas Katarzynie Michalak-Lewko oraz panu Mecenasowi Bartłomiejowi Zakręta za cenną wiedzę oraz zaangażowanie w działania Quisisana.

Składamy wyrazy wdzięczności Teatrowi Playback Self 3.0 za piękny, poruszający spektakl, wpisujący się w tematykę konferencji.

Składamy wyrazy wdzięczności zespołowi Modest Jazz Quartet za wspaniałą oprawę muzyczną naszej konferencji.