KONFERENCJA – ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2018

KONFERENCJA - ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ROK 2018

Zorganizowanie konferencji „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie” w sali Urzędu Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego, Opole, ul. Koraszewskiego 7-9.

Celem konferencji było przedstawienie intencji współpracy między wszystkimi placówkami pomocowymi w temacie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Przedstawiono ofertę dotyczącą szkoleń dla pracowników, uczniów, osób pokrzywdzonych, prowadzonych punktów informacyjno – konsultacyjnych; przekazano opracowane przez Quisisana materiały informacyjne „Wykaz instytucji pomocowych na terenie województwa opolskiego”- działających w zakresie zapobiegania przestępczości.

W konferencji wzięli udział reprezentanci OPS, MOPR, PCPR, kuratorzy sądowi – z terenu województwa opolskiego, naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta Opola – Centrum Dialogu Obywatelskiego, wydziału zdrowia, policja, straż miejska, pracownicy organizacji pozarządowych, członkowie grup interdyscyplinarnych oraz grup roboczych.